• Al 35 jaar een begrip
 • Grootste van Noord-Nederland
 • Alle merken en modellen
 • Reactie binnen 15 min.
 • Al 35 jaar een begrip
 • Grootste van Noord-Nederland
 • Alle merken en modellen
 • Reactie binnen 15 min.

Top 10 Schades aan Leaseauto's

Schade aan Porsche

Leaserijders zijn veelrijders. En ondanks dat de 700.000 leaserijders in Nederland veel kilometers maken zijn er verhoudingsgewijs weinig schades. Gemiddeld gerekend rijdt elke leaseauto zo´n 0,8 schades per jaar, wat neerkomt op ongeveer 560.000 jaarlijkse schades onder leaserijders. Maar welke schades worden nou het meest gereden? En wat is de impact van een schade op de leasemaatschappij, de leaserijder en de klant?

In dit blog vindt u de top 10 van meest gereden schades en een kijkje in de wereld van schades bij een leasemaatschappij.

Gemiddeld rijdt een berijder van een leaseauto in Nederland zoals gezegd 0,8 schades per jaar. Met een wagenpark van 10.000 auto’s komt dat voor Noordlease neer op ca. 8.000 schades die jaarlijks bij ons gemeld worden. Gemiddeld verwerken de schadespecialisten van Noordlease dus ruim 30 uiteenlopende schades per dag! Hieronder een overzicht van de 10 meest voorkomende schades bij Noordlease:

Top 10 schades

Ruitschade leaseauto
 • Onbekende oorzaak
 • Glas - Steenslag - (reparatie)
 • Glas - Barst in ruit - (vervanging)
 • Parkeerschade - Stilstaand, tegenpartij onbekend
 • Aanrijding paal / boom
 • Parkeerschade - Manouvreren, tegenpartij bekend
 • Kop-staart aanrijding
 • Achteruitrijden
 • Vandalisme / diefstal
 • Aanrijding gebouw / hek

Het grootste aantal schades heeft dus een onbekende oorzaak. Hoe kan dat vraagt u zich af? De belangrijkste reden is dat de berijder van de leaseauto bij het melden van de schade niet precies kan aangeven hoe de schade is ontstaan. Het gebeurt helaas ook wel eens dat een berijder niet elke schade aan de leasemaatschappij doorgeeft. Bij inname van de leaseauto aan het einde van het contract wordt er dan schade geconstateerd.

Dit is voor zowel de berijder als de leasemaatschappij erg vervelend. Een leasemaatschappij wil namelijk niet onnodig kosten of het eigen risico ter waarde van € 150,- aan de berijder van de auto doorberekenen. Maar waardevermindering van het voertuig wil een leasemaatschappij evenmin, de auto levert bij verkoop dan veel minder op. Het is dus de vraag hoe dergelijke situaties voorkomen kunnen worden. Belangrijk is om de berijder van een leaseauto vooraf duidelijk uit te leggen welke regels er zijn wanneer er schade ontstaat en op welke manier een auto bij inname wordt gecontroleerd op schade. Een duidelijk innameprotocol kan hierbij de helpende hand bieden.

Elke leaseauto wordt aan het einde van het leasecontract ingeleverd bij Noordlease en door een specialist ingenomen. Aangetroffen schades worden bij Noordlease via het zogenaamde ‘innamerapport’ aan de klant gecommuniceerd. Dit innamerapport is gemakkelijk in te zien in het oNLine systeem van Noordlease. De wagenparkbeheerder vindt hier het volledige rapport van elke ingenomen leaseauto inclusief foto’s van het voertuig en, indien van toepassing, foto’s van de geconstateerde schade. Op deze manier kan een wagenparkbeheerder zijn/haar wagenpark uitstekend in de gaten houden, de kosten beheersbaar houden en berijders wijzen op hun verantwoordelijkheden. Dankzij het heldere innamerapport zijn wij goed in staat klachten van wagenparkbeheerders over ingenomen leaseauto´s te voorkomen.

Schade door diefstal grote kostenpost

Auto stelen

Schade door diefstal van een voertuig is voor de leasemaatschappij een grote kostenpost. De exploitatie van een leaseauto wordt namelijk gebaseerd op een bepaalde looptijd. Door diefstal wordt de looptijd voortijdig beëindigd en heeft een leasemaatschappij gemiste inkomsten en maakt ze veel onvoorziene kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor een onderzoek naar de oorzaak van de diefstal. Tevens garandeert menig leasemaatschappij mobiliteit aan haar klanten, waardoor de klant wordt voorzien van vervangend vervoer in geval van diefstal.

Uiteraard is ook de berijder van de leaseauto vaak de dupe, hij/zij verliest vaak persoonlijke spullen uit de auto en komt ook voor onvoorziene kosten te staan. Alle partijen zijn dus gebaat bij het voorkomen van diefstal van het voertuig.

De Volkswagen Golf en in mindere mate de Volkswagen Polo zijn de laatste tijd populaire objecten bij autodieven. Zo werd de VW Golf in 2012 2.030 keer gestolen, de auto is daarmee de populairste auto bij dieven. Daarnaast worden er steeds vaker navigatiesystemen met een specifiek typenummer uit Audi’s en Volkswagens gestolen. Ook airbags zijn zeer in trek bij het dievengilde.

Wordt uw leaseauto gestolen of wordt er in de auto ingebroken? Meld het direct bij de politie, doe aangifte en breng de leasemaatschappij op de hoogte. Meld de diefstal tevens bij het VbV, Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Deze stichting is een initiatief van Nederlandse schadeverzekeraars en bestrijdt voertuigcriminaliteit. Door het doen van aangifte helpen wij de politie met de spoedige opsporing van de dader(s).

Diefstal tegengaan

Wilt u, net als wij, de diefstal van uw voertuig tegengaan? Neem dan preventieve maatregelen! Hier een aantal concrete tips:

 • Sleutels opbergen (dus niet op tafeltje dichtbij de voordeur, dieven hengelen zo de sleutels door de brievenbus naar buiten)
 • Voertuig volgsysteem inbouwen (informeer bij Noordlease naar de mogelijkheden voor uw voertuig)
 • Installeer preventieve hulpmiddelen (bijv. Navi Lock om navigatiesysteem te beschermen)
 • Geen dure zaken als navigatiesystemen en mobiele telefoons in het zicht laten liggen
 • Let op waar u uw auto parkeert

Weet wat u moet beschermen. Hier vindt u de top 10 meest gestolen zaken bij een auto-inbraak.

Meld schade altijd

auto ongeluk

Waarom is het zo belangrijk om schade aan uw leaseauto te melden bij de leasemaatschappij? Voornamelijk om verrassingen achteraf te voorkomen. Bij de inname van een leaseauto komen namelijk alle schades aan het licht, zowel schade die tijdens de looptijd van het leasecontract al is gemeld als niet gemelde schade. Meld je de schade niet, dan belast een leasemaatschappij deze vaak in zijn geheel door. Wordt de schade wel gemeld dan wordt er veelal volstaan met het doorbelasten van het eigen risico.

Meld dus sowieso elke schade aan het voertuig wanneer u deze constateert. Bij Noordlease doet u dat gemakkelijk online wanneer er geen tegenpartij betrokken is. Is er wel een tegenpartij betrokken? Lever dan een volledig ingevuld schadeformulier in. Zo voorkomt u verrassingen achteraf en weet de leasemaatschappij waar ze rekening mee moet houden.

Heeft u schade gereden? Dan zijn er vaak drie mogelijkheden:

 • Meld indien mogelijk de schade online bij uw leasemaatschappij. Bij Noordlease kan dat via Online Schade Melden
 • Bel met een specialist van uw leasemaatschappij om de schade te melden. Een medewerker van Noordlease kunt u bereiken op 050 547 02 00 (na kantooruren op 0800 02 33 796)
 • Vul, indien er een tegenpartij betrokken is, een schadeformulier in en stuur deze per post naar uw leasemaatschappij

Het online melden van schade is praktisch; u heeft geen administratieve rompslomp en kunt op elk gewenst moment zelf uw schademelding vanuit uw luie stoel regelen. Snel, gemakkelijk en veilig.

Bij Noordlease is online schade melden mogelijk als er schade is gereden waarbij geen tegenpartij betrokken is en wanneer het voertuig verzekerd is via Noordlease. De schadehersteller zal vervolgens direct contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om de schade te herstellen. Is er wél een tegenpartij betrokken? Vul dan gezamenlijk het schadeformulier in, laat dit tekenen door de tegenpartij en stuur het op naar Noordlease. Wij zorgen vervolgens voor een snelle oplossing van uw probleem. Heeft u geen schadeformulier meer? Klik hier voor een nieuw exemplaar.

Voordelen van een goede verzekering

Total loss auto

Het goed verzekeren van een leaseauto is tegenwoordig noodzaak. Bij Noordlease verzekeren wij vrijwel elke leaseauto voor onze klanten. Het voordeel van een goede verzekering voor onze klanten? Wij nemen de volledige administratieve afhandeling van schades op ons. Zo hoeft onze klant niets te doen en wordt er snel naar een passende oplossing gezocht.

Een ander voordeel is dat, indien de auto total loss wordt verklaard, Noordlease altijd de boekwaarde van het voertuig uitkeert. Dit in tegenstelling tot vele verzekeringsmaatschappijen die doorgaans de dagwaarde vergoeden. Het verschil tussen beide waarden kan aanzienlijk oplopen.

Tenslotte betaalt een klant die via Noordlease is verzekerd per 1 december 2012 alleen de verhoging van de assurantiebelasting (deze gaat landelijk van 9,7% naar 21%) over het WA-gedeelte. De verhoging van de assurantiebelasting over het casco-gedeelte neemt Noordlease voor haar rekening.

Reparatie schades

Schade repareren leaseauto

De reparatie van schades vindt zowel tijdens als na afloop van de looptijd van het leasecontract plaats. Wordt een schade gerepareerd tijdens de looptijd het leasecontract dan belast Noordlease per incident het eigen risico ter waarde van € 150,- door aan de klant, mits duidelijk aantoonbaar is dat de schade niet door de berijder van de leaseauto zelf is veroorzaakt.

Bij schadereparatie na afloop van het leasecontract wordt bij inname per schadegeval ook het eigen risico doorberekend aan de klant/contractant. Logisch zou je denken. Maar zo af en toe levert dit weerstand op. Begrijpelijk, want betalen is nooit leuk. Er is echter een goede reden voor. Een auto mét schade levert bij verkoop namelijk aanzienlijk minder op dan een schadevrij voertuig, waardoor Noordlease als eigenaar van het voertuig inkomsten misloopt.

Natuurlijk probeert u schades aan uw leaseauto zoveel mogelijk te voorkomen. Zo voorkomt u lichamelijk letsel voor uzelf en schade aan de leaseauto. Het is de beste manier om geen verrassingen achteraf te krijgen. Dus:

 • Bescherm uw auto tegen vandalisme en diefstal (zie bovenstaande tips)
 • Houdt een rustige en veilige rijstijl aan
 • Goed stuurmanschap wordt gewaardeerd

Indien er toch onverhoopt schade aan uw leaseauto ontstaat, vrees dan niet. Bij Noordlease doen wij er dan uiteraard alles aan om de schade te herstellen en u zo snel mogelijk weer op weg te krijgen! Ook dat is duidelijk Noordlease.