• Al 35 jaar een begrip
 • Grootste van Noord-Nederland
 • Alle merken en modellen
 • Reactie binnen 15 min.
 • Al 35 jaar een begrip
 • Grootste van Noord-Nederland
 • Alle merken en modellen
 • Reactie binnen 15 min.

Regeerakkoord, wat zijn de gevolgen?

Gepubliceerd op 10 oktober 2017
Regeerakkoord, wat zijn de gevolgen?

‘Een slim en duurzaam vervoerssysteem waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten. Zo willen we Nederland mobiel en bereikbaar houden’….

Zo start de paragraaf Mobiliteit in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord van het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Daar herkennen we ons bij Noordlease wel in. Maar wat zijn de belangrijkste punten voor u als automobilist, ondernemer of wagenparkbeheerder? Wij hebben het in het kort voor u samengevat. Zo bent u in 5 minuten weer helemaal op de hoogte.

Algemeen: van duurzaam, naar duurzamer

De trend van het verduurzamen van autorijden in Nederland komt ook in het regeerakkoord duidelijk terug. Dit kabinet zegt het meest groene kabinet ooit te willen zijn, dat klinkt zeker door in het akkoord, al legt het kabinet een groot deel van de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gebruiker neer. De ambitie is om in 2030 samen emissieloos te rijden in Nederland. Dat is sneller dan u denkt en daar moeten we dan samen ook oplossingen voor gaan ontwikkelen. Maar juist dat doen we graag bij Noordlease. Meedenken en meedoen met de wensen en behoefte van onze klanten.

We gaan naar 1 landelijk systeem voor emissieloze zones. We kunnen er vanuit gaan dat praktisch alle gemeenten hier de komende jaren fors op gaan inzetten, middels bijvoorbeeld het invoeren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s of het zelfs (deels) ontoegankelijk maken van gebieden voor auto’s mét (verhoogde) emissie.

De vervuiler betaald, blijft het vertrekpunt. Maar ‘rekeningrijden’ komt er niet

Het kabinet blijft bij de gedachte dat de vervuiler/gebruiker moet betalen. En ook dat vinden we een redelijk verhaal. Gelukkig wil het kabinet wegblijven bij het zogenaamde ‘rekeningrijden’. Wij zitten net als u niet te wachten op extra investeringen en administraties. Zeker ook omdat in het buitenland is gebleken dat het rekeningrijden niet lijdt tot een verlaagde uitstoot door minder gebruik. Het kabinet gaat daarom in samenwerking met Mobiliteitsalliantie pilots draaien voor betere alternatieven.

Met de auto… of juist op de fiets en met de trein

Ondanks het feit dat we bij Noordlease bestaan van het op de weg zetten van leaseauto’s, is ook ons hoger doel om u op de beste manier van A naar B te krijgen. Wij geloven op de inzet van een ideale mix van mobiliteitsoplossingen voor een duurzaam, effectief en efficiënte manier van vervoer en transport voor onze klanten.

Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Het openbaar vervoer moet in alle delen van Nederland een goed alternatief zijn voor de auto. Het belang van de reiziger staat daarbij voorop. Die moet snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen reizen. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting op fiets, taxi en auto en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem.

Wilt u meer weten over ons Fiets Lease concept als oplossing voor een betere mobiliteitsmix? Vanuit Privé Lease van Noordlease bieden al vanaf €55,- per maand een elektrische fiets aan. Ook kunnen we dit samen met u als collectief aanbieden aan uw medewerkers.
Bel of mail ons: 050-547 02 47 of kijk op www.privelease.nl


Verkeersveiligheid

Boven alles is uw veiligheid en die van de mensen met wie u onderweg bent het meest belangrijke wat er is. Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe. We zijn dan ook blij dat verkeersveiligheid als een nationale prioriteit is bestempelt. Wat gaat dit kabinet daar aan doen?

 • We investeren samen met de provincies in veilige weginrichting, met name bij N-wegen. Daarnaast zetten we in op beïnvloeding van verkeersgedrag, slimme handhaving en wordt de registratie van de oorzaken van verkeersongelukken verbeterd.
 • Daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat deze ’s avonds en ’s nachts weer aan.
 • Notoire verkeersovertreders worden harder aangepakt. Het boetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor overtredingen met veel gevaarzetting of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.

Fiscaal en financieel: de belangrijkste punten…

 • Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s richting 2030.
 • In navolging van omringende landen wordt zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer (“Maut”) ingevoerd. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. De inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie in en verduurzaming.

Betere wegen en doorstroming, minder file voor u?

 • We zetten de extra financiële middelen met name in om de grootste resterende knelpunten uit de NMCA aan te pakken. Specifiek gaat het om A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). De aansluiting tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet wordt verbeterd via afspraken met provincies en gemeenten over de besteding en verantwoording van infrastructuurgeld.
 • Het kabinet gaat door met de aanleg van ontbrekende schakels in het wegennet, zoals de verlengde A15, de A13-A16, de Blankenburgverbinding en de Ring Utrecht. Naast de al afgesproken natuur compenserende maatregelen voor Amelisweerd, gaat het kabinet met de regio Utrecht aan de slag met de Noordelijke Randweg en een betere OV-verbinding voor Utrecht Science Park/de Uithof dat ook dient als alternatief voor Utrecht CS.
 • Samen met de regio zal worden bezien of en hoe de landzijdige ontsluiting – per auto, trein en/of metro - van Schiphol kan worden verbeterd.

 Lees hier de volledige paragraaf ‘Mobiliteit’ uit het regeerakkoord Rutte-III

Facebook 1200 x630-01