• Al 35 jaar een begrip
  • Grootste van Noord-Nederland
  • Alle merken en modellen
  • Reactie binnen 15 min.
  • Al 35 jaar een begrip
  • Grootste van Noord-Nederland
  • Alle merken en modellen
  • Reactie binnen 15 min.

Duurzaam autoleasen

Gepubliceerd op 14 juli 2016
Duurzaam autoleasen

Vanzelfsprekend is ook Noordlease zich altijd bewust van haar omgeving en het acteren daarin.

Het zit de noordelingen zelfs in het DNA, want zeker het Noorden kent als gebied van oudsher de begrippen schaarste, zuinigheid en degelijkheid als geen ander. Daarnaast is het voor een autoleasemaatschappij van cruciaal belang op de juiste wijze met duurzaamheid om te gaan. Want de gevolgen van handelen in beleid en advies met een wagenpark van meer dan 11.000 auto’s zijn groot.

Als autoleasemaatschappij verwachten onze klanten de juiste adviezen en onze stakeholders de juiste beslissingen. Voor de toekomst van morgen zijn de inzichten en verwachtingen wel redelijk te overzien. De verdere toekomst ziet er veel belovend uit, maar de weg er naar toe kent nog veel onzekerheden. Hoe ga je daar als leasemaatschappij mee om? Uiteindelijk willen we de uitlaatvrije auto die direct of indirect (elektrisch) geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen en een minimale belasting doet op mens en milieu (ook bijvoorbeeld fijnstof van banden etc.).

In het eerste geval, voor de dag van morgen, hebben we als Noordlease een pakket van maatregelen en mogelijkheden voor zowel klanten als de eigen organisatie. Te veel om te benoemen, we zullen er enkele uitlichten.

In de eigen organisatie uit zich dat in een wagenparksamenstelling met auto’s met de laagst mogelijke CO2 uitstoot. Maar ook het gebruik van de vloot monitoren we met hetzelfde adagium als advies naar onze klanten. Niet gereden kilometers belasten het milieu niet. Ook met het concept Autoborg hebben wij een initiatief neergezet; samen met ons Privélease product auto’s zo te exploiteren dat het milieu minder belast wordt. Niet meer de standaard grote diesels met hoge kilometrages die aan het ‘einde’ van hun leven via handelaren naar het buitland vertrekken en daar een dubieus vervolg krijgen, maar kleine, zuinige auto’s met relatief lage kilometerstanden, die een vervolgbestaan krijgen bij nieuwe klanten. Deze klanten ruilen andere (lees meer vervuilende) auto’s in en op voordelige wijze leveren ze een bijdrage aan het reduceren van uitstoot.

Ook sturen wij middels de afspraak met leveranciers samen met de organisatie Duurzaam Repareren op zaken zoals reparatie, onderhoud en schade. Te denken valt aan ruilonderdelen en milieuvriendelijke lakken etc. Om daar het goede voorbeeld in te geven zijn we zelf gecertificeerd als duurzame leesmaatschappij en verplichten we ons met een set aan duurzame maatregelen waar we ons dagelijks van bewust zijn. Wat we niet doen is meerijden in diverse initiatieven zoals zuinigheidsritten, green tours en ‘test’ ritten. Tenslotte, niet gereden kilometers belasten het milieu niet.
Bij onze klanten adviseren wij bij aanschaf van het wagenpark met indicatoren die sturen op duurzaamheid.

Ook voorzien wij onze klanten maandelijks van beleidsinformatie over de totale exploitatie van het wagenpark ten aanzien van gebruik, verbruik en gemiddelde uitstoot ten opzichte van vergelijkbare parken. Klanten kunnen dan actief sturen op verlaging van bijvoorbeeld CO2 uitstoot. Vanzelfsprekend stellen wij de klant digitale middelen ter hand voor de individuele monitoring per auto in het eigen park. Wij zien dat klanten dit gebruiken om middels competitie elementen goed rijgedrag te belonen.

Kijken we naar de toekomst op langere termijn, dan is Noordlease een organisatie die haar kennis en ervaring graag deelt en door ontwikkelt op de daarvoor ter zake doende podia. Naast intensieve contacten met importeurs hebben we ook een prominente rol bij bestuurlijke organen zoals provincies en gemeenten. Daarnaast werken wij samen met het onderwijs met diverse initiatieven, waarvan de ‘Prius’ een goed en leuk voorbeeld is.

Samenvattend zijn we bij Noordlease van mening dat duurzaamheid verder gaat dan mobiliteit. Daarom steunen we diverse maatschappelijke projecten. Tenslotte verdient de planeet de volle aandacht. Maar het begint met de mens die daarin leeft. Dus ook veel aandacht voor onderwijs, ontwikkeling en welzijn.
Bij Noordlease moet een initiatief altijd voldoen aan de kenmerken goed en leuk. Een samenspel met voor een ieder het beste resultaat.

Trots 3